Αναγνώστες

Γιατὶ τὸ ξέρω· πιὸ βαθιὰ κι ἀπ᾿ τὸν πηχτὸν ἀστρόφως, κρυμμένος σὰν ἀετός, μὲ περιμένει, ἐκεῖ ποὺ πιὰ ὁ θεῖος ἀρχίζει ζόφος, ὁ πρῶτος μου ἑαυτός... ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Trumpets

Under the trimmed willows, where brown children
are playing
And leaves tumbling, the trumpets blow. A quaking
of cemeteries.
Banners of scarlet rattle through a sadness of maple
trees,
Riders along rye-fields, empty mills.
Or shepherds sing during the night, and stags step
delicately
Into the circle of their fire, the grove’s sorrow
immensely old,
Dancing, they loom up from one black wall;
Banners of scarlet, laughter, insanity, trumpets.

Δεν υπάρχουν σχόλια: