Αναγνώστες

Γιατὶ τὸ ξέρω· πιὸ βαθιὰ κι ἀπ᾿ τὸν πηχτὸν ἀστρόφως, κρυμμένος σὰν ἀετός, μὲ περιμένει, ἐκεῖ ποὺ πιὰ ὁ θεῖος ἀρχίζει ζόφος, ὁ πρῶτος μου ἑαυτός... ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ


Ποτέ μου δεν τη μεθόδευσα την απελπισία μου.
Σε κάθε χυτήριο δυνατότητας / αυτή η διαβόλισσα…/
υπήρξα ο απόμερος αλλ’ ανθηρός αντίγνωμος  
απαγγέλλοντας απλώς τη δική μου υπέρβαση
στα συχνά της εφήμερα φανερώματα  
υπερήφανος από δίχως επίθετο αυθεντικότητα ώς το θάνατο
σύμφυτος της αγάπης που   συνοψίζεται στην
άνευ ουδενός ονόματος τελετουργία: η στύση μου
θερίζοντας το Απόλυτο στα σώματα  
σμήνος υδάτινο     γυναικώνε.
Δρώμενα συνουσίας λατρείες αστραπιαίες στα μάτια μου
δεν έχει   κι άλλα προτερήματα ο έρωτας.
Λιθοβόλησα την προοπτική και μεινέσκω ήσυχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: