Αναγνώστες

Γιατὶ τὸ ξέρω· πιὸ βαθιὰ κι ἀπ᾿ τὸν πηχτὸν ἀστρόφως, κρυμμένος σὰν ἀετός, μὲ περιμένει, ἐκεῖ ποὺ πιὰ ὁ θεῖος ἀρχίζει ζόφος, ὁ πρῶτος μου ἑαυτός... ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

BETWEEN GOING AND STAYING......OCTAVIO PAZ

Octavio Paz

Between Going and Staying

Between going and staying the day wavers, in love with its own transparency.
The circular afternoon is now a bay where the world in stillness rocks.
All is visible and all elusive, all is near and can't be touched.
Paper, book, pencil, glass, rest in the shade of their names.
Time throbbing in my temples repeats the same unchanging syllable of blood.
The light turns the indifferent wall into a ghostly theater of reflections.
I find myself in the middle of an eye, watching myself in its blank stare.
The moment scatters.
Motionless, I stay and go: I am a pause.

Δεν υπάρχουν σχόλια: